Daily Archives: Tháng Tư 7, 2022

Ôi Hởi Bucha _ Thơ Tống Phước Kiên

                   ƠI HỠI BUCHA           Ơi hỡi Bucha , lệ ướt nhòa          Một màu tang tóc buổi can qua          Mồ chôn tập thể đau thương qúa          Tội ác giết người của lính Nga … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ôi Hởi Bucha _ Thơ Tống Phước Kiên