Daily Archives: Tháng Tư 19, 2022

Đừng Đem Bố Về_Trần văn Lương

“Đừng Đem Bố Về” Dựa trên lời một vị lính già dặn dò con trai mình trước khi ông mất: “Chỉ khi nào nước mình hết Cộng sản thì con mới đem tro của Bố về quê chôn cạnh Ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đừng Đem Bố Về_Trần văn Lương