Daily Archives: Tháng Tư 9, 2022

Vần Thơ Tưởng Nhớ Quốc Hận 30/4 – Tuyến Lê

         Tháng Tư cuộc chiến U – Nga Putin bạo chúa mộng nhà LÊNIN        Tháng Tư đất khách ngóng nhìn Quê hương Cộng trị Dân mình lầm than         Tháng Tư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vần Thơ Tưởng Nhớ Quốc Hận 30/4 – Tuyến Lê

Vì Đâu Nên Nỗi – Dâu K1 Lê Phương Lan

VÌ ĐÂU NÊN NỖI Tháng Tư! Bây giờ là tháng Tư! Tục ngữ Việt Nam có câu: “Miếng ngon nhớ lâu. Niềm đau nhớ đời”! Niềm đau của thời kỳ nội chiến và nhất là thời hậu chiến sau ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vì Đâu Nên Nỗi – Dâu K1 Lê Phương Lan

ÔI “THẦN DƯỢC” MI HẠI TA_Huỳnh Chiếu Đẳng

Ôi “Thần Dược” Mi Hại Ta! Huỳnh Chiếu Đẳng (Bài do K1 Nguyễn Văn Vinh chuyển) Nghe thiên hạ rỉ tai nhau nói có cặp vợ chồng sồn sồn khỏang 50, 60 gì đó ở Mỹ làm youtube làm món … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ÔI “THẦN DƯỢC” MI HẠI TA_Huỳnh Chiếu Đẳng

TĨNH TÂM_Lê Phương Lan

TĨNH TÂM Lê Phương Lan (Dâu K1) Để chuẩn bị mừng đón hai ngày đại lễ trong đạo Công Giáo là lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh, các giáo xứ thường xuyên tổ chức cho giáo dân các buổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TĨNH TÂM_Lê Phương Lan