Daily Archives: Tháng Tư 24, 2022

CÁI TĨN NƯỚC MẮM LÀM PHÉP_Hai Hùng Saigon

Cái Tĩn Nước Mắm Làm Phép  Hai Hùng Sài Gòn Đã lâu lắm rồi, những  cái Tĩn đựng nước mắm thân thương của ngày xưa không còn được ai trong chúng ta nhìn thấy nữa, những người được sinh ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CÁI TĨN NƯỚC MẮM LÀM PHÉP_Hai Hùng Saigon

ĐÁNH CHO CHẾT MẸ…!!! (Bùi Giáng)

Đánh Cho Chết Mẹ…!!! (Một bài thơ của Bùi Giáng làm sau ngày 30/4/1975) Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào, Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam. Đánh cho khoai sắn thành vàng, Đánh cho dép lốp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐÁNH CHO CHẾT MẸ…!!! (Bùi Giáng)