Daily Archives: Tháng Tư 29, 2022

Một bài học về Quốc Kỳ Mỹ

Một cô ở Utah được người lấy rác dạy cho ‘bài học’ về quốc kỳ Mỹ HUNTINGDON, Utah (NV) – Một nhân viên lấy rác ở Utah được người khác quay phim cảnh ông ta lượm quốc kỳ Mỹ trong đống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một bài học về Quốc Kỳ Mỹ

HÚY NHẬT TRUNG TÁ LONG_Trần Pháp & Trần Quốc Nại

HUÝ NHẬT TRUNG TÁ LONG Huý nhật thường niên Trung Tá Long Ba mươi ngày cuối tháng tư đen Xẻ chia gia tộc cơn gia biến Tưởng nhớ anh hùng vị quốc vong Phú quý chẳng màng khi nước đục … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HÚY NHẬT TRUNG TÁ LONG_Trần Pháp & Trần Quốc Nại