Happy Father’s Day

HAPPY FATHER’S DAY

Mến chúc tất cả các  Từ Phụ K1 nhiều niềm vui và chan hòa hạnh phúc trong ngày Father’s Day 2022

happy-fathers-day-dads-day

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.