Thơ TPK Happy Father’s Day

HOA TỪ PHỤ

cay-vo-uu-2-min

Hôm nay ngày từ phụ
Con ngồi nhớ đến ba
Đấng sinh thành dưỡng dục
Cho con được thăng hoa
Từ những ngày thơ ấu
Theo từng bước con đi
Ba dạy điều nhân nghĩa
Tránh xa lối vô nghì
Suốt đời con ghi nhớ
Ba nói muốn nên người
Thì phải luôn đứng thẳng
Đừng để bị chê cười
Lời ba là lẻ sống
Con giữ mãi trong lòng
Làm gương cho hậu thế
Một bó hoa xinh tươi
Dâng lên cha từ ái
Tạ ơn cha trên trời

TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.