Daily Archives: Tháng Tám 1, 2022

4 Ngày đi bộ Vinh Danh Cờ Vàng VNCH

4 Ngày đi bộ Vinh Danh Cờ Vàng VNCH tại NIJMEGEN Hòa-Lan 2022 ( Cám ơn bạn K1 Trần Quốc Nại gởi cho CNN để share đến cả nhà K1)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 4 Ngày đi bộ Vinh Danh Cờ Vàng VNCH