Daily Archives: Tháng Tám 31, 2022

Con Dị Chủng (st) tác giả Minh Đạo& Nguyễn Thạch Hãn

CON DỊ CHỦNG Tác giả: Minh-Đạo & Nguyễn Thạch-Hãn Tác giả đã góp một số bài viết đặc biệt về chuyện đời tị nạn, và được đề cử vào danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Bút hiệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Dị Chủng (st) tác giả Minh Đạo& Nguyễn Thạch Hãn