Daily Archives: Tháng Tám 28, 2022

Dấu hiệu ngày tàn của ASEAN – Tca1 giả Đại Dương

DẤU HIỆU NGÀY TÀN CỦA ASEAN Đại-Dương Hiệp hội Đông Nam Á (ASA) thành hình vào 31/07/1961 gồm có Thái Lan, Phi Luật Tân, Liên bang Malaya nhằm mục đích Chống Cộng đã trở thành Hiệp hội các Quốc gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Dấu hiệu ngày tàn của ASEAN – Tca1 giả Đại Dương