Daily Archives: Tháng Tám 23, 2022

Đừng Tưởng – Thơ Búi Giáng

ĐỪNG TƯỞNG ( Thi sĩ : Bùi Giáng) Đừng tưởng cứ núi là cao Cứ sông là chảy cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu Cứ cao là sáng cứ tu là hiền. Đừng tưởng cứ đẹp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đừng Tưởng – Thơ Búi Giáng