Daily Archives: Tháng Tám 4, 2022

Mừng sinh nhật lần thứ 11 Căn Nhà Nhỏ

Hôm nay kỷ niệm 11 năm Căn Nhà Nhỏ có mặt cùng Gia đình K1 Học Viện CSQG. Mời các bạn thưởng thức birthday cake do chủ nhân CNN thực hiện.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng sinh nhật lần thứ 11 Căn Nhà Nhỏ