KHI ÔNG THỦ TƯỚNG CỘNG SẢN ĐI CHỢ (ST)

This image has an empty alt attribute; its file name is tt-cong-san-di-cho.jpgNhân dịp Thủ tướng Hoa Lục Lý Khắc Cường đến chợ hàng hóa Chiêu Thông, khi vào quầy hàng thịt, ông ta hỏi người bán thịt:

– Công việc kinh doanh thế nào?

Đáp:

– Thông thường rất tốt, nhưng hôm nay đến một cân cũng không bán được.

Lý:

– Tại sao?

Đáp:

– Vì ngài đến, khách hàng không được vào.

Lý:

– Vậy thì tôi mua hai cân.

Đáp:

– Không bán.

Lý:

– Tại sao?

Đáp:

– Vì để đảm bảo an ninh khi ngài đến, ở đây không được có dao.

Lý:

– Dao không có, vậy tôi mua cả tảng thịt này.

Đáp:

– Cũng không thể bán được.

Lý:

– Tại sao?

Đáp:

– Bởi khi ngài chưa đến thì giá mỗi cân là 23 tệ, ngài đến thì giá mỗi cân được qui định chỉ còn 18 tệ, nếu bán bị hao mất 5 tệ.

Lý:

– Vậy anh hãy bán cho tôi miếng thịt này theo giá 23 tệ mỗi cân như thường ngày.

Đáp:

-Vậy cũng không được.

Lý ngạc nhiên:

– Tại sao thế?

Đáp:

– Bởi tôi không phải người bán thịt, thực ra tôi là một cảnh sát vũ trang.

Lý:

– Gọi đội trưởng của anh đến đây!

Đáp:

– Đội trưởng đang bán trái cây, thưa ông!

(ST-Không rõ tác giả)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.