Quỹ Tương Trợ Giúp Đở Bà Quả Phụ Trương Hè

Quỹ Tương Trợ
giúp đở bà quả phụ Trương Hè.

Theo lời kêu gọi của anh Trưởng K1 Nhữ Đình Toán, về project giúp đở bà quả phụ Trương Hè đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 52 tấm lòng vàng hưởng ứng. Tính đến ngày 18/9/2022 số tiền đóng góp lên đến $3,700.00 (Ba ngàn bảy trăm đô la Mỹ).Hầu hết số tiền nầy đã nhờ  bạn Bửu Hồng đem về trao tận tay chị quả phụ Trương Hè.
Dưới đây là danh sách các tấm lòng vàng “lá lành đùm lá rách”

 

Slide1

Slide2

Slide3

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.