Giám Đốc CNN-K1 thăm Houston (TX)

Tường trình của Giám Đốc CNN-NCV:

Sáng ngày 23/9, nhân dịp “giám đốc” CNN đang công tác tại Houston (TX), đã có một cuộc họp mặt nho nhỏ mà cò Tém gọi là ‘tiền hội ngộ’ gồm có Kính (Cò Tém), Phú, Tăng và Vinh. Vì ngày 29/9 tới đây Kính sẽ vắng mặt nên muốn gặp nhau trước. Cò Tém còn rất phong độ trẻ trung mạnh khỏe yêu đời. Bí quyết bạn Kính cho biết “Tớ nay sống thoải mái, bỏ hết những chuyện ngoài tầm tay chỉ còn tình anh em K1“, vì vậy khi hay tin mình đến nhà bạn Tăng, Kính vội qua thăm và tâm sự. Chiều nay mình được lệnh triệu hồi trình diện khẩn cấp của ông cò Nghi nên Tăng và Phú phải hộ tống sợ Cò Nghi nổi giận bắt nhốt thì nguy. Chiều có gì nói tiếp … Có vài hình ảnh gởi các bạn xem.

Thiện Tâm Vinh Nguyên

Hình từ trái: LQ Phú, NC Vinh, NV Tăng và Có Tém NN Kính
Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.