Tống Phước Kiên Mother’s Day nhớ Mẹ

Ngày con lên đường vào Học Viện,
Mẹ tiển con đi lê hai hàng
Biền biệt con đi mờ cánh nhạn
Mõi mắt Mẹ chờ bong dáng con.

Ngày ngày tất bật cùng rèn luyện,
Chẳng thể phôi pha mắt Mẹ Hiền
Mẹ ơi con sẽ về với Mẹ,
Sau ngày mản khóa, đón con nghe.

 Bổng nhận hung tin từ xứ Huế,
Mẹ khép làn mi thật não nề
Thiều quang vụt tắt trời đổ sụp
Vạn vật quay cuồng tựa cơn mê.

Con về bên Mẹ vành tang trắng
Tiển Mẹ về nơi chốn vĩnh hằng
Mẹ đi con gởi theo bên Mẹ
Một nữa hồn con với nhớ thương!

 TỐNG PHƯỚC KIÊN
MOTHER’S DAY 2012

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.