Chúc Mừng K1 Nguyễn thị Vân Hòa

Nhân dip đông  anh em K1 và thân hữu ở Nam Cali tổ chức họp mặt chia tay với K1 Nguyên năng Thoa về lai Washington DC. Có hai ban K1 đã dẫn đến giới thiệu ra mắt bạn bè người  hôn phối cua mình. K1 Vỏ Thiệu đã gởi hình anh nầy đến các ban rôi, CNN se post lên sau, bởi vì CNN muốn có chút quà gởi đến mừng sự kiện quan trọng và lý thú nây.

Trước hết CNN gởi đến chị Nguyễn thị Vân Hòa và phu quân một slideshow Tình Yêu Quê Hương để chúc mừng anh chi. Mên chúc anh chi Hanh Phúc cho đên răng long đầu bac.

Bạn Huỳnh vĩnh Hưng cũng sẽ có một slideshow như vây, nhưng ưu tiên cho chị Vân Hòa trước. Kính mời các bạn cùng thưởng thưc và chia vui cùng với K1 Vân Hòa.

NCV

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.