Vắng em_ Thơ TQN

Bạn Nguyễn Văn Trai mến thương,
Trong niềm thông cảm với sự mất mát to lớn của bạn và gia đình, Trần Quốc Nai muốn gởi đến bạn một bài thơ cùng chia xẻ nỗi niềm, nếu có gì phật ý bạn bỏ qua, nếu thích bạn cho phép đăng vào CNN cho anh em k1 cùng đọc.

Chào bạn
TQN

(R) Van Em_Tho TQN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.