White Christmas_ Bing Crosby-Danny Kaye

Sau khi đọc bài Giáng Sinh Trắng của Toàn Như , mời các bạn xem You tube “White Christmas” với giong ca của Bing Crosby và Danny Kaye.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.