Tin Thêm Về Bạn K1 HUỲNH DIỄN

Sáng nay có bạn từ Texas gọi qua CNN nhờ đăng lời phân ưu và cho biết vài tin tức về K1 Huỳnh Diễn như sau.
CIMG4487Chức vụ sau cùng của Huỳnh Diễn là Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng BCH CSQG/ Quận Vũng Liêm Vĩnh Long. Đây là quê hương của một bạn K1 , một vùng đất rất bất an ninh. Do đó mỗi khi bạn ta về thăm nhà thì đều phải vô BCH/CSQG Vũng Liêm ngủ nhờ chứ không dám ngủ ở nhà. Trong biến cố 30/4/1975, công sản cưởng chiếm Miền Nam và ép buộc bạn Huỳnh Diễn bàn giao cơ sở nầy cho chúng, đồng thời ra lệnh cho bạn HD ở trong nhà không được đi ra ngoài. Nhưng nhờ lanh trí và hiểu rỏ tâm địa trả thù của bè lủ cộng sản nên bạn Huỳnh Diên đã mau chóng tìm đường trốn thoát. Nếu không bạn sẽ không còn sống sót cho đến ngày nay.
Sau khi bạn HD trốn đi được vài hôm thì bọn Việt cọng địa phương bắt Ông Quận trưởng quận Vũng Liêm và một nhân viện CSĐB đem ra tử hình bằng cách đâm cho chết rồi đem ra bờ sông lớn nêu lên cái trụ xi măn cho đến lúc sình thối. Rất may là bạn Huỳnh Diễn đã nhanh chân chạy thoát, nếu không sẽ không thoát khỏi cảnh nầy.

CNN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.