Tin Vui Cuối Năm 2015

Tại Thành Phố Houston vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 trong cuộc bầu cử chung kết Nghị Viên Thành Phố Houston, Khu vực F, Bác Sĩ Steve Le, Lê Minh Đức, thuộc đảng Cộng Hòa đã đắc cử Nghị Viên Thành Phố Houston với tỷ số 51%. Linh Minh Đức

Được biết Bác sĩ Lê Minh Đức là trưởng nam của ông bà
Lê Phát Minh, cựu SVSQ Khóa 1 Học Viện CSQG.
Trong tuần qua có nhiều bạn đồng môn K1 cũng như thân hữu gởi mail đến bạn Lê Phát Minh chia xẽ niềm vui, và chúc cho cháu Lê Minh Đức tiếp nối bậc Cha chú vững bước làm rạng danh người Việt lưu vong trên đất nước tạm dung nầy.
CNN

Cám ơn tất cả quý chiến hữu đã có lời chia vui và chúc mừng cháu Steve Le (Lê Minh Đức), đắc cử Nghị Viên Thành Phố Houston, Texas, ngày 12 tháng 12 năm 2015 vừa qua.
Kết quả này quả là tin vui chung của anh chị em chúng ta, mặc dù việc cháu Lê Minh Đức đắc cử là chuyện cá nhân, nhưng cháu là hậu duệ của Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia VNCH của chúng ta. 
Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ còn nghe nhiều tin tức tốt đẹp về các hậu duệ của Cảnh Sát Quốc Gia VNCH đắc cử vào dòng chánh ở những nơi khác trong những năm tháng tới.
Một lần nữa, xin cám ơn tất cả anh chị em đã chia vui và chúc mừng cháu Lê Minh Đức đã đắc cử.

K1 Lê Phát Minh 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.