Hai Tháng Hành Hương_Thơ Họa tiếp

Hai Tháng Hành Hương (tiếp theo)IMAG6429

Bài thơ 2 Tháng Hành Hương của Cóc QT (Trần Pháp) tiếp tục được các bạn Cóc K1 họa theo gởi về cho CNN như sau:

Họa: Thiện Tâm

Bao năm ty nạn khổ thân cò,

Dành dụm từng xu ai biết cho

Lúc ở quê nhà lo sốt vó

Khi sang hải ngoại chịu dày vò

Quan Âm cứu mạng mang ơn lớn

Phật tử toàn thân tich đức to

Việc thiện bôn ba tâm thấu đáo

Nhanh chân không để trễ con đò./

TQN.

Họa: Khúc Ruột

Bao năm lặn lội khổ thân cò

Đảng nói đừng lo để đảng cho

Lần lữa năm dài lòng thấp thỏm

Dằng dai tháng lụn dạ tơ vò

Quan trên đại yến còn chê nhỏ

Dân chúng ngô khoai lại bảo to

May mắn từ xa còn khúc ruột

Mang quà cứu đói chở đầy đò.

Cóc Huế TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.