2 Tháng Hành Hương_Thơ Xướng Họa

2 Tháng Hành Hương_Thơ Xướng Họatu thien

Trong 2 tháng vừa qua, giám đốc CNN Thiện Tâm.NCV đã trở về VN để vừa thăm thân nhân, vừa để đi hành hương viếng các cảnh chùa và làm từ thiện. Công việc này đã là nguồn cảm hứng cho các bạn Cóc K1 tức cảnh làm thơ Xướng Họa như sau:

2 THÁNG HÀNH HƯƠNG 

Hai tháng hành hương của cựu cò

Đi làm từ thiện, bạc tiền cho

Lần nầy vẫn nhớ thăm Đà Lạt

Lượt tới không quên viếng Lấp Vò

Lúc giã từ- cơm chay phát dạo

Mai quay lại- gạo trắng rao to

Anh về bên nớ, bên ni đợi

Bạn hữu chờ mong… chớ trễ đò

Cóc QT-TP 

Họa: Làm Từ Thiện 

Về quê viếng cảnh lặn thân cò

Xuất quỹ trong nhà biếu lẫn cho

Mấy đủ cung cầu dân thống khổ

Bao nhiêu cũng thiếu gạo trơ vò

Bạc tiền quan chức thu không nhỏ

Chay bữa thiện nam dọn chẳng to

Từ thiện bởi tâm sinh phát nguyện

Lòng nhân giúp đỡ kẻ nương đò

ĐNN 

Họa: Việc Thiện Thành Tâm 

Dài cổ trông mong mấy bạn cò

Gạo tiền mắm muối đói ai cho?

Nhìn người ăn nhậu tôm nguyên ký

Ngắm kẻ lai rai rượu cả vò

Áo gấm về “Long Bình” nổ lớn

Kiều bào khoe trống Mỹ kêu to

Thương dân nhớ nước đau lòng thật

Việc thiện thành tâm chớ giả đò

CÓC KHÔ PQN 

Họa: Cò Vinh Làm Phước Thiện 

Tưởng ai trông lại hóa ông cò

Góc phố bưng cơm mãi đứng cho

Chẳng dám tiêu trừ bao bể khổ

Chỉ mong an ủi chút tơ vò

Người trao hoan hỉ quà không tệ

Kẻ nhận tươi cười gói cũng to

Làm phước chắc là vui lắm nhỉ

Đường sang bến giác một con đò

Cóc Chầu Rìa NCM

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.