Hình ảnh K1 Nam Cali thăm viếng Tang lễ Trương Công Ân

Hình ảnh thăm viếng tang lễ bạn TRƯƠNG CÔNG ÂN.
Hình ảnh :Vỏ Thiệu.

Các bạn có thể xem đầy đũ hình ảnh do bạn Thieu Vo cung cấp ở trong link dưới đây

https://photos.app.goo.gl/nLM6x5vbyJY4Sszl2

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.