Trả Nợ Tình Đầu_Nguyễn Phiến

Tra No Tinh Dau

TRẢ NỢ TÌNH ĐẦU

Anh còn mang nợ tình em
Hồn hoa một thuở trinh nguyên một thời
Nợ em cái buổi đầu đời
Hoa lòng vừa chớm nụ cừơi nguyên sơ
Ngập ngừng dáng dấp ngây thơ
Má hồng phơn phớt mắt chưa biết buồn
Tóc mây vừa mới chải suôn
Con tim vừa mới khơi nguồn tin yêu
Anh còn mang nợ em nhiều
Con đừơng ngõ vắng nắng chiều gío bay
Chòng chành áo mới vừa may
Búp măng cán bút bàn tay nắm tà
Nợ em một bản tình ca
Một cung tình ái khởi hòa nhịp âm
Nợ em một quãng đừơng trần
Một khung trời mộng thế nhân ứơc thầm
Nợ tình càng giữ càng thâm
Thôi ta trả lại tình đầu cho em
Ác tà đã đến bên hiên
Thương nầy cũng đủ đáp đền tình kia

NGUYỄN PHIẾN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.