Daily Archives: Tháng Mười Hai 14, 2017

Buổi Điểm Danh Cuối Cùng_tạp ghi Huy Phương

Buổi điểm danh cuối cùng Tạp ghi Huy Phương Ngày mới bước chân đến Mỹ, với tuổi mới trên 50, lo chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, tham gia niềm vui của con cháu mình và con cháu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Buổi Điểm Danh Cuối Cùng_tạp ghi Huy Phương