Daily Archives: Tháng Mười Hai 21, 2017

Ông Lùi Sĩ_ Thơ Xướng Họa LHN

Bài xướng : Ông Lùi Sĩ Lùi Sĩ chơi vầy thiệt bứt gân , Khi không tiếng Việt xách ra mần . Toàn dân ú ớ lo mò chữ , Cả nước ê a học đánh vần . Văn hóa ngàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ông Lùi Sĩ_ Thơ Xướng Họa LHN