Daily Archives: Tháng Mười Hai 15, 2017

Tình Bạn Nghĩa Đồng Môn_ Huỳnh Thị Nhẫn

Huỳnh Thị Nhẫn (Toronto/Canada) Hôm nay, Toronto chào đón mùa Giáng Sinh bằng một trận tuyết đầu mùa rất lớn và lạnh, nhiệt độ xuống -24C, nên rất ngại đi ra ngoài trong tình trạng giá lạnh này. Định mở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Bạn Nghĩa Đồng Môn_ Huỳnh Thị Nhẫn