Daily Archives: Tháng Mười Hai 29, 2017

Trả lại sự thật cho lịch sử…..  giải oan cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu_Tác giả Bùi Anh Trinh

Trả lại sự thật cho lịch sử…..  giải oan cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu * Ngày 29-9 năm nay đã là ngày giỗ thứ 14 của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Cho tới trước khi chết Ông vẫn cúi đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trả lại sự thật cho lịch sử…..  giải oan cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu_Tác giả Bùi Anh Trinh