Daily Archives: Tháng Mười Hai 19, 2017

Merry Christmas

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Merry Christmas

Chớ ngày HỘi NGỘ _ Thơ Trần Quốc Nại

Chờ hội ngộ Thăm thẳm chiều buông đêm xuống rồi Thời gian thanh thản nhẹ nhàng trôi Còn bao lâu nữa chờ mong đợi Chẳng mấy lăm hơi sắp tới rồi Mỏi ngóng nơi nào lên tiếng gọi Mòn trông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chớ ngày HỘi NGỘ _ Thơ Trần Quốc Nại

Cầu chúc _ Thơ Nguyễn Phiến

CẦU CHÚC Buồnvuinămcũđãêmtrôi Năm mới đâu đây bứơc tới rồi Thân phân lạc loài nơi xứ lạ Ân tình nhân nghĩa mãi trông vời Tâm tư dằng dặc hoài thân hửu Mượn dịp Giáng sinh xin ngõ lời Cầu chúc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cầu chúc _ Thơ Nguyễn Phiến