Daily Archives: Tháng Mười Hai 22, 2017

Nhớ Noel Trong Tù _ Thơ TPK

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhớ Noel Trong Tù _ Thơ TPK

Merry Christmas

               Merry Christmas to You  

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Merry Christmas