Daily Archives: Tháng Một 3, 2019

CHIM CÓ Ê KHÔNG?_Ông Bút

CHIM CÓ Ê KHÔNG ? Ông Bút (Danlambao) – Khi Cộng phỉ cướp được miền Nam, chúng đổi Sài Gòn, mang tên tp HCM, vì nó viết tắt, nên người ta đọc là tp Hồ Chứa Mưa, cái tên này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHIM CÓ Ê KHÔNG?_Ông Bút