Daily Archives: Tháng Một 18, 2019

Hai bạn K1 Hạp & Nại vào bệnh viện thăm K1 Kiêm Chi

Sáng nay  10am,Thứ sáu/ 18/01/19 k1 Nại&Hạp đã đại diên các bạn vào thăm chị k1/Chi tại bệnh viện  KAISER tại goc Homstead -Kaiser entrance, San jose. Theo con rể của chị Chi cho biết tinh trạng sức khỏe của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ