Daily Archives: Tháng Một 23, 2019

Nhạc Xuân Lê Hữu Nghĩa

Mời các bạn thưởng thức một bản nhạc Xuân do bạn K1 Nguyễn Hữu Nghĩa sáng tác vừa mới gởi đến CNN. Nhạc phẫm có tựa đề “MUA@ XUÂN KHÔNG CÁNH ÉN” được ca sỹ UYÊN VY trình bày.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhạc Xuân Lê Hữu Nghĩa