Daily Archives: Tháng Một 4, 2019

NGƯỜI XÀI ĐỒ THỪA_Thanh Dương

NGƯỜI XÀI ĐỒ THỪA Chị Bông đi chợ mang theo cái phone đến một cửa hàng bán phone nằm trong chợ Việt Nam để sửa. Chị có cái iPhone. Mỗi lần con đổi phone mới là người mẹ được thừa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NGƯỜI XÀI ĐỒ THỪA_Thanh Dương