Daily Archives: Tháng Một 14, 2019

Thông Báo của K1 Bắc Cali

Thưa các bạn.Năm vừa qua phải nói là một năm  không vui cho khóa1, nhiều bạn ta đã ra đi…! Nhân dịp năm mậu tuất sắp qua và năm kỷ hợi sắp đến và  ” Bạn Ta,” k1 /NGUYỄN TẤN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thông Báo của K1 Bắc Cali

Bí Mật Hồ Sơ Dinh Ngọc Hoàng_Táo Quân K1

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bí Mật Hồ Sơ Dinh Ngọc Hoàng_Táo Quân K1

Tết đến_ Thơ TPK

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tết đến_ Thơ TPK