Daily Archives: Tháng Một 21, 2019

Táo Quân Căn Nhà Nhỏ

Thưa các bạn, năm nay CNN xuất hiện Táo Căn Nhà Nhỏ. Thật là gan cùng mình. Nhân dịp làm Táo Quảng Nam Đà Nẳng mình sẳn trớn làm luôn Táo CNN. Mấy năm trước mình nhờ Táo TPK giúp, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Táo Quân Căn Nhà Nhỏ