Daily Archives: Tháng Bảy 10, 2019

Bài thơ của một anh thương binh VNCH …

Bài thơ của một anh thương binh … Cay đắng, ngậm ngùi ! Tao bị thương hai chân, Cưa ngang đầu gối !  Vết thương còn nhức nhối. Da non kéo chưa kịp lành… Ngày ” Giải phóng Miền nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài thơ của một anh thương binh VNCH …