Daily Archives: Tháng Bảy 23, 2019

TRUMP . . . NGU TOÀN DIỆN _ CÓC TÍA

CÓC TÍA : Trump-…NGU TOÀN DIỆN (Ghi chú của CNN: Để tránh ngộ nhận, tác giả bài này là Cóc Tía do CNN lượm lặt được trên net, nhưng Cóc Tía này không phải là Cóc Tía của Nhóm Đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TRUMP . . . NGU TOÀN DIỆN _ CÓC TÍA

Để Trả Lời Một Câu Hỏi_ST (Vô Danh)

ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI Có lần mình đã gặp một anh người Bắc, nói năng nho nhả cũng thuộc dạng trí thức, anh đã hỏi mình một câu như vầy: “Em người miền Nam sống ở Saigon từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Để Trả Lời Một Câu Hỏi_ST (Vô Danh)