Daily Archives: Tháng Bảy 12, 2019

Vùng Khổ Thấy Mẹ (KTM)_Sưu tầm

Vùng Khổ Thấy Mẹ, tức là vùng kinh tế mới.Sau năm 1975, bọn việt cộng lùa hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn lên các vùng mà chúng nó gọi là kinh tế mới. Các tỉnh thành của miền Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vùng Khổ Thấy Mẹ (KTM)_Sưu tầm