Daily Archives: Tháng Bảy 17, 2019

“Việt Kiều Bay” tại Texas_Thạch Thảo

(FB Thạch Thảo): Ngạc nhiên, trong mấy trăm ngàn gia đình Mỹ sinh sống trên vùng đất này lại xuất hiện người Việt Nam nhập cư thời gian gần đây. Số lượng chiếm khá đông, hầu hết nói giọng Bắc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở “Việt Kiều Bay” tại Texas_Thạch Thảo