Daily Archives: Tháng Bảy 13, 2019

Chiếc Áo Bà Ba In Hình Chữ Hỷ_Đoàn Xuân Thu

Mới đầu nghe ba em gọi, tôi tưởng tên em là Muỗi. Tôi ghẹo em: “Muỗi này! Đừng chích anh, đau lắm”. Em trề môi, vẻ không bằng lòng: “Tên em là Muội. Muội là em. Em là Muội”. À … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chiếc Áo Bà Ba In Hình Chữ Hỷ_Đoàn Xuân Thu