Daily Archives: Tháng Chín 3, 2019

Phá Vỡ Cụm Tình Báo Chiến Lược A-22_Tài liệu (Lược Sử CSQG)

(Trích từ sách Lược Sử CSQG do Tổng Hội CSQG phát hành năm 2018 & 2019): PHÁ VỠ CỤM TÌNH BÁO CHIẾN LƯỢC A-22 (thuộc Phòng Tình Báo Chiến Lược Trung Ương Cục Miền Nam trực thuộc Cục Nghiên Cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phá Vỡ Cụm Tình Báo Chiến Lược A-22_Tài liệu (Lược Sử CSQG)