Daily Archives: Tháng Chín 26, 2019

Vắng Như Chùa Bà Đanh_Sưu tầm

Dân gian xưa vẫn có câu “Vắng như chùa Bà Đanh” hay là “Vắng tanh như chùa Bà Đanh” để nói về một nơi nào đó cô quạnh, hoang vu, không có nhiều người. Và dù rằng ai cũng đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vắng Như Chùa Bà Đanh_Sưu tầm