Daily Archives: Tháng Chín 16, 2019

Tin về sức khỏe của K1 Trần Ngọc Bửu (VN)

Dưới đây là bản tin nhắn từ Nguyễn Công Vinh đang ở VN gởi về Căn Nhà Nhỏ tường trình về tình trạng sức khỏe của K1 Trần Ngọc Bửu: “Hôm mới về Sài gon được vài hôm, mình có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin về sức khỏe của K1 Trần Ngọc Bửu (VN)