Daily Archives: Tháng Chín 4, 2019

Nên hay Không Nên Biểu Tình chống Trung Cộng?_Phương Trúc

CHÚNG TA CÓ NÊN BIỂU TÌNH RẦM RỘ CHỐNG TRUNG CỘNG TRONG LÚC NẦY HAY KHÔNG?     Là người Việt Nam dù sống ở trong nước hay ở nơi hải ngoại khi đất mẹ thân yêu, quê hương bị giầy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nên hay Không Nên Biểu Tình chống Trung Cộng?_Phương Trúc