Daily Archives: Tháng Chín 15, 2019

81 hài cốt Lính Dù VNCH sẽ được vinh danh tại Little Saigon

Hài cốt của 81 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị lãng quên trong hơn nửa thế kỷ qua sẽ được vinh danh trong một buổi lễ tại Tượng Đài Việt Mỹ ở Westminster ngày 26 tháng 10, 2019. (Phúc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 81 hài cốt Lính Dù VNCH sẽ được vinh danh tại Little Saigon