Daily Archives: Tháng Chín 7, 2019

Một Tù Nhân Sờ Mu Rùa_letamanh

(Để tưởng nhớ một bạn tù đã ra đi) – letamanh Những năm gần đây, báo chí trong và ngoài nước thường xuyên đề cập đến hiện tượng, mà, theo “Biện Chứng Pháp” của Mac-Lenin, thì không bao giờ có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một Tù Nhân Sờ Mu Rùa_letamanh

K1 Phan Quang Nghiệp và … trả lời Phỏng Vấn v/v có nên gặp Nguyễn Phú Trọng ở Mỹ?_YouTube

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Phan Quang Nghiệp và … trả lời Phỏng Vấn v/v có nên gặp Nguyễn Phú Trọng ở Mỹ?_YouTube