Chuyện giả tưởng: Đối thoại Trump và TT Phúc

Trump n Phuc– Ê Trum, nghe nói mày “mần cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” hay quá, bày cho tao “mần cho nước Việt vĩ đại trở lại” với coi !

– Tụi mày có “vĩ đại” hồi nào đâu mà đòi “vĩ đại trở lại” ?

– Thì … quánh Pháp đuổi Mỹ cũng “vĩ đại” chớ bộ !

– Xì … quánh Pháp đuổi Mỹ xong tụi mày te tua xơ mướp, đói rách tả tơi, nuốt bo bo gặm củ mì, lê lết ngửa tay ăn mày viện trợ khắp nơi …, “vĩ đại” cái mốc xì !

– Thì … để tao nhớ coi. Ờ … như hồi “hào khí Đông A” cũng “vĩ đại” chớ bộ !

– Ờ … zậy còn nghe được. Để tao bày cho. Trước tiên tụi mày phải kiếm con nào giống như chủ tịch hạ viện của tụi tao, dám xé thông điệp liên bang của tao, đối lập mà như zậy mới lớn mạnh được. Chớ như con chủ tịch quốc hội của tụi mày, mày quyết cái gì là nó lo cắm mặt làm luật cái đó thì khá sao nổi !

– Ờ … rồi sao nữa ?

– Tiếp nữa, tụi mày phải chịu khó nghe tụi phản động chỉ trích hàng ngày thì mới lớn mạnh được. Chớ có đứa nào phản động là tụi mày tống hết qua bên tụi tao thì khá sao nổi !

– Ờ ờ … rồi sao nữa ?

– Tiếp nữa, phải kiếm chóp bu giống như tổng thống của tụi tao, giết trùm khủng bố Bin Laden, Soleimani là dám mạnh dạn tuyên bố nhận trách nhiệm công khai trước bàn dân thiên hạ toàn thế giới. Chớ như tụi mày rêu rao là giết “trùm khủng bố” Lê Đình Kình, mà đứa nào đứa nấy lấm lét câm như hến, trốn như chuột, chẳng đứa nào dám nhận trách nhiệm dù chỉ trước dân chúng trong nước, hèn bỏ mẹ thì khá sao nổi !

– Ờ ờ ờ … rồi sao nữa ?

– Mà tao đọc sử nghe nói hồi “hào khí Đông A” là nhà Trần ba lần oanh liệt quánh tan quân Nguyên Mông, còn bây giờ tụi mày chỉ có chổng mông thờ lạy thiên triều thì khá sao nổi !

– Ê ê ê … “xì tốp hia”, cái vụ này hổng được nha mạy. Thôi thôi … tao hổng cần “nước Việt vĩ đại” nữa, tao chỉ cần hô khẩu hiệu “đảng cộng sản vĩ đại” kiếm cái ghế thái thú ngồi là được gòi !

(Canh Le — cùng với Trân Tấn)

(Nguồn Facebook)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.