Thơ TPK

HỠI ÔI

Nước Mỹ ngày nay loạn qúa rồi
Màu da chỉ cái cớ mà thôi
Dựng nên luận tội hòng dành ghế
Xúi bẩy biểu tình để soán ngôi
Chính khách mưu mô gây bất ổn
Côn đồ lợi dụng chạy đi hôi
Phố phường có chủ sao tranh cướp?
Kỳ thị chi đây , thật hỡi ôi.

TPK

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.